TROIKA dba o jakość, bezpieczeństwo i środowisko.

Tworzymy wysokiej jakości produkty (lub upominki) i dystrybuujemy je na cały świat. To pociąga za sobą odpowiedzialność za ich jakość oraz konieczność troski o środowisko.

Przestrzegamy następujących zasad:

Nasze produkty spełniają wysokie standardy jakości, dają użytkownikowi długotrwałą satysfakcję i są dla niego całkowicie bezpieczne. Produkty TROIKA nie powinny niepotrzebnie obciążać środowiska ani w trakcie ich użytkowania, ani podczas ich degradacji. Mając na uwadze troskę o środowisko pracy dbamy, by pracownicy zaangażowani w produkcję i dystrybucję nie byli narażeni na żadne ryzyko. Działamy uczciwie, bierzemy pod uwagę interesy naszych pracowników, klientów i dostawców.

Wprowadzając te zasady w życie, postępujemy w następujący sposób:

Dopracowujemy wszystkie wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa naszych produktów.
Wykorzystujemy tylko nieszkodliwe materiały. Na każdym etapie określamy cechy produktu, które następnie analizujemy. Nasi dostawcy są zobowiązani do przestrzegania narzuconych wymogów. Próbki produktów testowane są w Niemczech i dopiero po pozytywnym wyniku testu wydawana jest zgoda na wprowadzenie finalnego produktu na rynek. Jeśli produkt zaklasyfikowany jest jako „niebiezpieczny”, to regularnie losowe próbki są badane i testowane w niemieckim laboratorium. Zobowiązujemy naszych dostawców do przeprowadzania stałych kontroli produkcji i tzw. kontroli na żądanie. Optymalizujemy wszystkie nasze procesy przetwarzania zamówień. W ten sposób chcemy uniknąć błędów, minimalizować ryzyko i zaspokoić potrzeby klientów. Regularnie weryfikujemy politykę firmy i zasady opisane w niniejszym dokumencie oraz dostosowujemy je do zmieniających się warunków lub zmieniających się potrzeb.